Slovník

ai − Soulad.
bokken − Dřevěný meč, cvičná náhrada za katanu − dlouhý japonský meč.
budó − Doslovně „cesta bojovníka“. Takto se označují všechny novější bojová umění, která mají za cíl vychovávat. Například aikidó, džúdó, kendó, iaidó a další (tato zdomácnělá slova v češtině obvykle píšeme bez dlouhých samohlásek).
čúdan − Část těla od pasu po krk.
dan − Mistrovský technický stupeň, označovaný černým pásem.
− Cesta.
dódžó − Doslovně „místo cesty“, tedy prostor, kde cvičíme aikidó.
dómo arigató gozaimaš(i)ta − Zdvořilé poděkování.
dózo − Prosím (nabídka).
džó − Dřevená tyč. Jedna ze zbraní používaných v aikidó, je dlouhá 128 cm.
džódori − Obrana proti džó, doslova „braní džó“.
džódan − Část těla od krku výš.
gedan − Část těla od pasu dolů.
hakama − Tradiční široké nohavice, které kdysi nosili samurajové. Většinou mají černou barvu.
hammi − Postoj s jednou polovinou těla vepředu.
hammi hantači waza − Cviční, u kterého tori klečí a uke stojí.
hidari − Vlevo.
irimi − Vstoupení.
jame − Doslovně „zastavit“. Příkaz k přerušení cvičení.
kaiten − Otočení, rotace.
kamae − Postoj, střeh.
keikogi − Cvičební úbor, skládá se z bílých nohavic, kabátku a opasku. Často se (nesprávně) nazývá „kimono“.
ki − Energie, duch, záměr.
kjú − Žákovský technický stupeň, označovaný bílým pásem.
kokjú − Dech.
mae − Dopředu.
migi − Vpravo.
nage − Házení.
obi − Opasek na keikogi.
omote − Zjevné, vepředu, před něčím.
onegaišimas(u) − Prosím (žádost).
osae − Znehybnění.
rei − Úklon.
seiza − Formální sezení na kolenou, doslovně „správné sezení“.
soto − Vnějšek.
suwari waza − Cvičení na kolenou.
suwatte − Sedněte si.
šikkó − Chůze na kolenou.
šinden − Místo v dódžó, kde visí obrázek zakladatele. Bývají tam obvykle květy a kaligrafie (japonské nápisy). Také tu mohou být uložené zbraně.
tačidori − Obrana proti meči, doslova „braní meče“.
tači waza − Cvičení v postoji.
taisabaki − Přesun těla.
tantó − Japonský nůž s jedním ostřím.
tantódori − Obrana proti noži, doslova „braní nože“.
tatami − Žíněnka.
tatte − Vstaňte.
tenkan − Obrat, změna.
tori − Ten, který vykonává techniku.
uči − Vnitřek.
uke − Doslovně „ten, který přijímá“. V aikidě útočí a pak padá.
ukemi − Přijetí techniky, pád.
ura − Skryté, vzadu, za něčím.
uširo − Dozadu.
waza
− Technika.

Samohlásky v závorkách se nevyslovují.

Lidské tělo

Části lidského těla v japonštině (PDF)

Japonské počítání

Do deseti:
iči (1), ni (2), san (3), ši (4), go (5), roku (6), šiči (7), hači (8), kjú (9), džú (10). Pro rytmus je možné krátkou koncovou samohlásku nevyslovovat (, rok, šič, hač).

Nad deset skládáme slova:
iči-džú-iči (jedna-deset-jedna = 11)
iči-džú-ni (jedna-deset-dva = 12)

ni-džú-iči (21), ni-džú-ni (22), ni-džú-san (23) …

« »